Dotacje Prosument

Kogo obejmuje program?
O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Czego dotyczy?

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

  • energii elektrycznej lub
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
  • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skorzystaj z naszego FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres (miejsce) lokalizacji inwestycji

Telefon kontaktowy

Jestem zainteresowany instalacją fotowoltaiczną o mocy
kW

Maksymalna kwota wkładu własnego (kredytu), jaką jestem gotowy wnieść w inwestycję (w tę kwotę nie wliczamy 40% dotacji)
PLN